Translate

- sursă fotografii: ANCA FLOREA - Dincolo de aproape

Mănăstirea Turnu


MĂNĂSTIRE DE CĂLUGĂRI
ADRESA: Călimăneşti - Căciulata, jud. Vâlcea, România
TELEFON:  0250 750 851
CTITORI: Calugării Daniil şi Misail ;  Varlaam, Mitropolitul Ţării Româneşti
ANUL ÎNFIINŢĂRII: 1676
HRAM: ,,Intrarea în biserică a Maicii Domnului" (21 noiembrie) – Hramul bisericii vechi
               ,,Schimbarea la faţă” (6 august) – Hramul bisericii noi
CUM AJUNG:  Mănăstirea Turnu se află la o distanță de:  22 km de Râmnicu-Vâlcea,  68 km de Horezu,  70 km de Sibiu,  81 km de Pitești,  191 km de București. 
   Acces rutier: - pe DN7 Arad - Deva - Sebeș - Sibiu - Tălmaciu - Parcul National Cozia - Mănăstirea Turnu; 
                - pe A1 București - Pitești DN7 - Rm.Vâlcea - Călimănești - CăciulataMănăstirea Turnu;
            - pe DN73 Brașov -Râșnov -Rucăr -Câmpulung, DN73C Câmpulung -Curtea de Argeș -Rm. Vâlcea,  DN7 Rm.Vâlcea -Călimănești -Căciulata -Mănăstirea Turnu;
                - pe DN67 Tg.Jiu -Horezu -Rm.Vâlcea, DN7 Rm.Vâlcea -Călimănești-Căciulata -Mănăstirea Turnu.
   Acces feroviar: Se poate ajunge în gara Călimănești sau în stația Turnu, cea din urmă fiind la 500 m depărtare de mănăstire.


CAZAREÎntâlnim o varietate bogată de posibilităţi de cazare în Călimăneşti și Căciulata.
REPREZENTATIV: Mănăstirea Turnu este una dintre vetrele monahale de mare spiritualitate creştină din Eparhia Râmnicului, aşezată într-un loc retras pe malul stâng al Oltului, sub Muntele Cozia, la doi kilometri de ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân, Mănăstirea COZIA .
                      Aici a sălăşluit mulţi ani marele duhovnic Arsenie Papacioc.   
ÎN APROPIERE: Mănăstirea Turnu se află la o distanță de:  3 km de Mănăstirea COZIA,  7 km de Schitul OSTROV,  32 km de Salina OCNELE MARI,  41 km de Mănăstirea GOVORA52 km de Mănăstirea DINTR-UN LEMN56 km de Mănăstirea SURPATELE62 km de Mănăstirea CURTEA DE ARGEȘ70 km de Mănăstirea HOREZU (HUREZI),  70 km de  Mănăstirea BISTRIŢA - Vâlcea,  75 km de Mănăstirea ARNOTA,  73 km de  Biserica romano-catolică SF. TREIME-Sibiu72 km de Catedrala “SFÂNTA TREIME”-Sibiu,   93 km de Mănăstirea POLOVRAGI,  94 km de Peștera POLOVRAGI.      

DESCRIERE:
   - Denumirea mănăstirii vine de la un turn masiv, de pe stânca numită "Piscul lui Teofil", construit în secolul al II-lea de legiunile romane din Castrul Arutela, ale cărui ruine se mai văd în Poiana Bivolari, mai jos de actuala hidrocentrală. La început i s-a zis "Schitul de după turn", apoi "Schitul Turnu" și în cele din urma ,,Mănăstirea Turnu”.
     Imaginea bisericii vechi văzută din interiorul uneia dintre chilii
             
               
   - Prin veacurile al XV-lea şi al XVI-lea s-au retras câţiva călugări de la Mănăstirea COZIA, trăind la început într-o desăvârşită sărăcie. Dintre sihaştri retraşi aici, cei mai renumiţi au fost pustnicii Daniil şi Misail, ale căror chilii (săpate în stâncă) se văd şi astăzi. În sec. al XVI-lea a fost ridicată o mică biserică de lemn cu hramul "Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, fiind întemeiat astfel "Schitul Turnu".

Turnul de la intrare                                            Biserica veche

   - În anul 1676, egumenul cozian Varlaam, promovat episcop al Râmnicului, acordă o grijă deosebită pustnicilor de la Turnu. Ajungând apoi mitropolit al Ţării Româneşti, construieşte o bisericuţă din piatră şi cărămidă pe vechea temelie a bisericii de lemn, aşezând sub ea moaştele cuvioşilor Daniil şi Misail. De atunci, Mănăstirea Turnu este o aşezare monahală cu viaţă statornică, sub oblăduirea Mănăstirii COZIA.


   - Biserica ,,Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, numită și biserica veche sau biserica mică, este de dimensiuni modeste și are un plan de navă. Dispune de trei încăperi de cult și este încununată de o singură turlă, cu o bază pătrată. Păstrează pisania originală din anul 1676, care menționează că: ,,s-au rădicat și s-au înălțat acest sfânt lăcaş ... cu nevoințși cu toată cheltuiala părintelui chir Varlaam, mitropolitul Ţărâi Rumânești”.


   - Biserica veche a fost mistuită de flăcări în 1932, scăpând din calea incendiului doar casa lui Gherasim Timus și chiliile din vale.   - După incendiu s-au refăcut biserica, clopotniţa şi două case. Pictura s-a realizat în frescă de către pictorul Belizarie, întreaga lucrare fiind terminată în 1935-1936.

 


   - Între anii 1893-1901, se decide construirea unei reşedinţe de vară la Turnu. Ea va consta dintr-o clădire cu dublă funcţionalitate: o biserică spaţioasă, trapeză şi camere de locuit. Biserica a fost construită cu hramul "Schimbarea la Faţă". 
   - Aceasta are formă pătrată, etajată, cu două nivele, parter şi etaj, la fiecare nivel fiind o biserică. Are o cupolă centrală, cu acces pe scările exterioare construite recent pe faţada de sud, dinspre lacul din apropiere.


   - Planurile acestui edificiu au fost întocmite de arhitectul Anton Grigorievici Lapinscki, un polonez stabilit în ţara noastră, fapt pentru care acest corp de case a fost executat într-un chip cu totul străin de stilul bisericii româneşti. Tot el a pictat biserica într-un stil modern. 
   - La 28 octombrie 1901, cu ocazia sfinţirii noilor edificii, Schitul Turnu este ridicat la rangul de mănăstire.


   - În dreptul bisericii mici, cele două chilii rupestre, săpate în urmă cu secole de pustnicii cozieni, constituie elementul cel mai vechi și mai interesant al așezământului. La chilii se urcă pe câteva trepte, săpate și ele în stâncă.   - Interiorul încăperilor păstrează câte o placă mare de piatră, servind drept pat celor care au slujit acolo lui Dumnezeu.

   - Ca urmare a decretului 410 din 1959, mănăstirea a fost desfiinţată în 1961 şi transformată în Casă de odihnă pentru personalul Episcopiei Râmnicului şi a Argeşului.
   - Această situaţie absurdă a durat până în anul 1975 când, cu ajutorul ieromonahului Teoctist Dobrin,  Casa de odihnă a fost evacuată şi Turnu devine schit în subordinea Coziei. În anul 1982, acesta reuşeşte să adune în jurul său un grup de tineri, începând aici o nouă viaţă monahală, cu slujbe zilnice, dupa rânduiala mănăstirească.


   - În 1988 Schitul este readus la statutul de Mănăstire.


   - Valoarea istorică, arhitecturală și religioasă a așezământului de la Turnu este completată în mod deosebit de cadrul natural în care se află. Oltul curge în imediata vecinătate, Munții Coziei domină o parte, iar Munții Căpățânii cealaltă parte, peisajul fiind impresionant. Alte splendide așezăminte monahale din vecinătatea Turnului, precum Cozia, Stânișoara și Ostrovul Călimăneștilor, invită și ele la pelerinaj.

Niciun comentariu: