Translate

- sursă fotografii: ANCA FLOREA - Dincolo de aproape

Mănăstirea Surpatele


MĂNĂSTIRE DE MAICI
ADRESA: Surpatele, com Frâncești, jud. Vâlcea, România 
TELEFON: 0722 946 683 ;   0752 169 176
ANUL ÎNFIINŢĂRII:  1500 
CTITORI: Teodor și Stanciu Frâncu 
HRAM: Sf. Treime (prima Duminică după Rusalii) 
CUM AJUNG:  Mănăstirea Surpatele se află la o distanță de:  29 km de Horezu,  30 km de Râmnicu Vâlcea, 61 km de Curtea de Argeș,  96 km de Târgu-Jiu,  81 km de Pitești,  130 km de Sibiu,  193 km de București.
       Acces rutier: - pe A1/DN7 București - Pitești DN7 - Rm.Vâlcea, DN64 Rm.Vâlcea - Băbeni, DJ646 Băbeni - Frâncești, DJ646B Frâncești - Mănăstirea DINTR-UN LEMN - Moșteni, DJ646C Moșteni - Mănăstirea Surpatele;
                             - pe DN67 Drobeta-Turnu Severin - Motru - Târgu Jiu - Horezu - Bârzești - intersecție DJ646B - Barcanele Moșteni, DJ646C Moșteni - Mănăstirea Surpatele;
                 - pe DN7 Sibiu -Rm.Vâlcea, DN67 Rm.Vâlcea -Băbeni, DJ646 Băbeni -Frâncești, DJ646B   FrânceștiMănăstirea DINTR-UN LEMN - Moșteni, DJ646C Moșteni - Mănăstirea Surpatele.
      Acces feroviar: Pe linia ferată Piatra Ol - Rm. Vâlcea se coboară în gara Băbeni. Din Băbeni, cu autobuzul de Horezu sau cu ocazii, se merge până în satul Frâncești și, mai apoi, până la mănăstire aproximativ 5 km.


CAZARE: Mănăstirea dispune de câteva locuri de cazare.
REPREZENTATIV: Biserica mănăstirii se remarcă printr-o catapeteasmă sculptată și uși în stil Brâncovenesc și  printr-o iconografie deosebită printre care și o pictură rar întâlnită, ,,Împărțirea hainelor lui Iisus”. De asemenea, în biserica mănăstirii se află la loc de cinste, spre închinare credincioșilor, o Icoana a Maicii Domnului - făcătoare de minuni.
ÎN APROPIERE: Mănăstirea Surpatele se află la o distanță de: 4 km de Mănăstirea DINTR-UN LEMN,   19 km de Mănăstirea GOVORA,   28 km de Salina OCNELE MARI,    29 km de Mănăstirea HOREZU,  28 km de Mănăstirea BISTRIŢA - Vâlcea,  33 km de Mănăstirea ARNOTA,  60 km de Mănăstirea TURNU, 57 km de Mănăstirea COZIA52 km de Mănăstirea POLOVRAGI,  53 km de Peștera POLOVRAGI,  53 km de Schitul OSTROV,  64 km de Mănăstirea CURTEA DE ARGEȘ,  96 km de Ansamblul C. BRÂNCUȘI - Tg. Jiu.
              
DESCRIERE: 
   - Mănăstirea Surpatele este ridicată pe locul altei biserici, mai vechi, ctitorită în timpul lui Neagoe Basarab, de Tudor Dragoescu și de fratele său Stanciu, feciorii lui Popa Frâncu și boieri din neamul Buzeștilor, undeva la începutul secolului al XVI-lea.

   - Între anii 1703-1706, Doamna Maria Brâncoveanu, soția domnitorului Constantin Brâncoveanu, a refăcut din temelie biserica și a zidit în jurul ei clădirile necesare unei importante mănăstiri, cunoscută în zilele noastre ca fiind Mănăstirea Surpatele. 

   - Biserica este un monument tipic de arhitectură brâncovenească. Pereții, în exterior, au trei brâie mediane, cel din mijloc mai gros, torsionat și frumos ornamentat. 


   - Pridvorul bisericii este deschis, susținut de opt coloane mari din piatră, frumos pictat.   - Pictura de mare valoare, lucrată în frescă în anul 1707, reprezintă opera iscusiților zugravi Andrei Iosif  Ieromonahul, Hranite și Ștefan. O scenă pictată, splendidă, rar întâlnită, este Împărțirea hainelor lui Iisus.


   - Interiorul bisericii este compartimentat în altar, naos  și pronaos. 
   - Se remarcă în mod deosebit portretele din pronaos ale ctitorilor.   - Naosul este despărțit de pronaos printr-un zid gros, cu o mare deschidere în mijloc. 
 - Catapeteasma bisericii este bogat sculptată, poleită cu aur și împodobită cu icoane de mare preț, aceasta constituind un adevărat exemplu de artă brâncovenească. 


               
   - Ca obiecte de valoare artistică aflate în biserică amintim: ușa de la intrare (frumos sculptată de Filip Tâmplarul), catapeteasma (bogat sculptată, o dantelă în lemn de tei, splendid exemplar de artă Brâncovenească, cu icoane originale de mare preț), candelele de argint din fața catapetesmei, policandrul cel mare (dăruit de Doamna Maria Brâncoveanu) etc. .

                  
   - În biserica mănăstirii se află la loc de cinste, spre închinare credincioșilor, o Icoana a Maicii Domnului - făcătoare de minuni.
   - Până în anul 1953 nu exista nicio mărturie scrisă despre icoana Maicii Domnului de la Sf. Mănăstire Surpatele, dar despre minunile ei se dusese vestea. Și a fost voia lui Dumnezeu ca, în 1953, maica Antonina Oprea, să fie trimisă la Sf. Mănăstire Brâncoveni din jud. Olt. Acolo maica Antonina a găsit această icoană în podul unei construcții și a adus-o la Sf. Mănăstire Surpatele ca pe un dar de mare preț. La început maica Antonina a așezat icoana în chilia sa spre a se ruga la ea, până într-o zi când a vazut-o pe Născătoarea de Dumnezeu plângând, iar lacrimile ei erau dulci și frumos mirositoare.
 - După această întâmplare a fost chemată o comisie de specialiști care a hotărât că icoana Născătoarei de Dumnezeu să fie declarată "Făcătoare de minuni" și așezată în biserică. Tot atunci s-a stabilit că ziua de prăznuire a icoanei să fie în data de 12 iulie deoarece, la acestă dată, în Muntele Athos este prăznuită icoana Făcătoare de Minuni, atât de bine cunoscută sub numele de "Prodromita".
   - Astfel, cinstirea Icoanei Maicii Domnului-Smolenskaia cea făcătoare de minuni a devenit, după "Sfânta Treime", al doilea hram al a acestei frumoase ctitorii brâncovenești, Mănăstirea Surpatele.


   - Din cauza lipsei de fonduri, după anul 1872, Mănăstirea Surpatele se închide pentru o perioadă de aproape 57 de ani, timp în care clădirile, neîntreținute, au ajuns în stare de ruină, iar biserica și clopotnița au fost folosite de parohia locală a satului Surpatele. Biserica a fost închisă până în anul 1927-1928, când cinci maici de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, cu ajutorul membrilor Comisiunii Monumentelor Istorice, au început reconstruirea aripei de sud a chiliilor.

   - Cutremurul din 1977 a reactivat toate degradările structurale, fiind necesară o intervenție riguroasă de consolidare, care a fost finalizată în anul 1986, după proiectul realizat de arhitectul Alexandru Cișmigiu.
   - Restaurarea picturii a obținut din partea Ministerului Culturii și Cultelor în anul 2004, premiul "Vasile Draguț", pentru "gradul ridicat de dificultate al intervențiilor" și, totodată, pentru remarcabila calitate a prezentării estetice finale, care a redat unitatea ansamblului mural.

Un comentariu:

Ștefănescu Vasile spunea...

Încă nu am ajuns la m-tire dar îmi doresc f.mult