Translate

- sursă fotografii: ANCA FLOREA - Dincolo de aproape

Mănăstirea Văratec


MĂNĂSTIRE DE MAICI
ADRESA: Văratec, com. Agapia, jud. Neamţ, România
TELEFON: 0233.416.333
ANUL ÎNFIINŢĂRII:  1785
CTITOR:  Maica Olimpiada
HRAM:  ,, Adormirea Maicii Domnului” (15 august)
CUM AJUNG:  Mănăstirea Varatec este situată într-o mica depresiune, de la poalele munţilor, adăpostită de culmea Dealul Mare, la o altitudine de doar 480 m și se află la o distanță de:  11 km de Târgu Neamţ,  34 km de Piatra Neamţ,  67 km de Suceava,  76 km de Gura Humorului,  90 km de Bacău.
    Acces rutier: - pe DN15 Bacău -Piatra Neamț, DN15C Piatra Neamț -Băltățești -stânga DN15G -Văratec -Mănăstirea Văratec;
                            - pe DN15C Târgu Neamț - Săcălușești - dreapta DN15G - Văratec - Mănăstirea Văratec;
                     - pe DN15B Poiana Largului - Pipirig - Tg.Neamț,  DN15C Tg.Neamț - Băltățești - dreapta   DN15G - Văratec - Mănăstirea Văratec; 
                          pe DN15B Poiana Largului - Leghin, dreapta Strada Mănăstirilor - Mănăstirea SECU - puțin dreapta Mănăstirea SIHĂSTRIA - puțin dreapta Schitul SIHLA - Mănăstirea AGAPIA - DN15C - dreapta DN15G   - Văratec - Mănăstirea Văratec.
                         - de la Mănăstirea AGAPIA se mai poate ajunge la Mănăstirea Văratec și pe scurtătura tăiată prin pădure, trecând prin Filioara.
     Acces feroviar: Cea mai apropiată gară este cea din Târgu Neamț, de unde se pot lua autobuze, curse periodice, către Mănăstirea Văratec.
       

CAZARE: Se găseşte cazare în cadrul mănăstirii, dar şi la pensiunile din apropiere.
REPREZENTATIV: Mănăstirea Văratec este cea mai mare mănăstire de maici din România, fiind secondată de Mănăstirea AGAPIA. Este una dintre cele mai mari şi mai vizitate mănăstiri ortodoxe din judetul Neamţ. 
            În imediata apropiere, se află înmormântată poeta Veronica Micle -vezi Mormântul VERONICĂI MICLE.
ÎN APROPIERE:   Mănăstirea Văratec se află la o distanță de:  9 km (prin Filioara)  de  Mănăstirea AGAPIA, 17 km (prin Filioara) de Schitul SIHLA și Peştera SF.TEODORA de la SIHLA, 15 km de Cetatea NEAMŢULUI,  26 km de Mănăstirea NEAMȚ,  29 km de Mănăstirea SECU,  32 km de Mănăstirea SIHĂSTRIA,  70 km de Mănăstirea SF. IOAN cel Nou-Suceava,  74 km  de Mănăstirea DURĂU, 71 km de  Barajul BICAZ, 82 km de Mănăstirea VORONEŢ83 km de Mănăstirea HUMORULUI,  86 km de Salina CACICA.

DESCRIERE:
   - Mănăstirea Văratec nu a fost întemeiată de domni, nici de mari sfetnici ai ţării. Primele urme monarhale pe acest loc sunt legate de numele maicii Olimpiada, o maică de la Mănăstirea Durău, ajunsă maicuță în Schitul Topolniţa, în apropierea actualului Văratec.


   - Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului" din mijlocul incintei îmbină formele tradiţionale moldoveneşti cu elemente neoclasice. E construită din piatră şi cărămidă, cu două turle rotunde, zvelte şi austere, de un alb strălucitor.
              
   - Biserica de la Mănăstirea Varatec a fost terminată de zidit în anul 1812, dar abia în anul 1841, după zugrăvirea ei cu pictură, a fost complet terminată şi sfinţită. 

Îngerul cu cruce, simbolul vieţii monarhale, amplasat în curtea mănăstirii
           
   - În exteriorul bisericii, lângă absida altarului, se află mormintele acoperite de plăci funerare ale unor călugăriţe care au jucat un rol important în istoria comunităţii monahale de la Văratec.


    

   - Sfântul Altar este despărţit de restul bisericii printr-o superbă catapeteasmă sculptată în lemn de tisa şi poleită cu aur, lucrare cu o deosebită valoare artistică, executată de Constantin Zugravul, în anul 1816, pe cheltuiala logofetesei Elenco Paladi.

   - Pictura bisericii a fost realizată în anul 1841, ea fiind refăcută în anul 1882, de pictorii T. Ioan si D. Iliescu. Între anii 1968-1969, pictura a fost din nou spălată şi întărită de pictorul Arintiu Avachian.

                      
   - Culorile picturilor interiorului Mănăstirii Văratec prezintă o tonalitate caldă şi deschisă .   - Calistrat Hogaş spunea despre locul unde se găseşte Mănăstirea Văratec că: ,,natura a tipărit aici o dulce şi primăvăratică sărutare pe sânul munţilor".

Niciun comentariu: