Translate

- sursă fotografii: ANCA FLOREA - Dincolo de aproape

Cetatea Rupea


CETATE MEDIEVALĂ
LOCALIZARE: Pe stânca dealului Cohalm, în partea de vest a oraşului Rupea, jud. Brașov, România
TELEFON: -
ANUL CONSTRUCȚIEI: Prima atestare documentară datează din sec. al XIV-lea (anul 1324).
CUM AJUNG:  Cetatea Rupea se află la o distanță de: 49 km de Sighișoara,  63 km de Brașov,  77 km de Râșnov, 79 km de Poiana Brașov (prin Brașov), 83 km de miercurea Ciuc,  102 km de Târgu Mureș, 112 km de Sibiu,  227 km de București,
        Acces rutier: - pe A1 București - Ploiești, DN1 Ploiești  - Câmpina - Sinaia - Predeal - Brașov, DN13 Brașov - Feldioara - Rupea - Cetatea Rupea;
                               - pe DN13 Târgu Mureș - Sighișoara - Cetatea Rupea;
                               - pe DN1 Sibiu – Avrig – Voila, DJ105 Voila - Cetatea Rupea;
                               - pe DN13A Miercurea Ciuc - Vlăhița, DJ132 Vlăhița - Homorod - Rupea-Cetatea Rupea.
        Acces feroviar: Cea mai apropiată gară este cea din orașul Rupea.


PROGRAM DE VIZITĂ:  1 noiembrie  31 martie          – 900 - 1700
                                            1 aprilie - 31 mai                     – 900 - 2000
                                            1 iunie - 31 august                   – 900 - 2100
                                            1 septembrie - 31 octombrie    – 900 - 1900

TARIFE:    Intrare: 10 lei - adulți,                   5 lei - copii/elevi (max.18 ani),            
                                 8 lei - grupuri adulți         4 lei - grupuri școlare
       
CAZARE : Se găsește cazare în orașul Rupea de la poalele cetății, cât și în împrejurimi.
REPREZENTATIV: Cetatea Rupea este ridicată pe unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României, primele semne de așezări omenești datând din paleotic și neoliticul timpuriu (5.500-3.500 î.H.).
               Cetatea a avut atât rol de apărare cât şi administrativ, de scaun săsesc.
               Ultima restaurare  a cetății a avut loc între anii 2010-2012, devenind unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județul Brașov.
ÎN APROPIERE: Cetatea Rupea se află la o distanță de: 42 km de Cetatea FĂGĂRAȘ, 67 km de Cetățuia BRAȘOVULUI67 km de Mănăstirea BRÂNCOVEANU (Sâmbăta de Sus)77 km de Biserica fortificată Prejmer80 km de Cetatea RÂȘNOV, 81 km de Peștera CETĂȚII (Fundata), 86 km de Salina PRAID, 89 km (prin Râșnov) de Poiana Brașov -Vf. POSTĂVARU, 85 km de Centrul de ECHITAȚIE Diana,  90 km de Castelul BRAN,  97 km de Schitul BRAN.

DESCRIERE: 
   - Ridicată acum șapte veacuri, cetatea de la Rupea, aflată pe Dealul Cohalmului, domină împrejurimile, putând fi zărită și localizată cu ușurință de către toți turiștii ajunși în această parte a țării.
   - Pe vatra anticei aşezări dacice Ramidava, denumită de către romani Rupes, s-a dezvoltat localitatea prefeudală (sec. alX-XIII-lea), precum şi cea medieval (menţionată documentar prima oară în 1324). În 1433, aşezarea apare consemnată ca târg, sub numele de Köhalm (vârf de stâncă) sau Cohalm. 


   - Zidurile cetății par să se îmbine perfect cu peretele dealului, formând împreună un sistem defensiv impunător. For­tăreața, înălțată pe o masivă stâncă de bazalt, era un ideal loc de refugiu pe timp de război.   - Fortăreața are trei mari incinte:
            - Cetatea de Sus este cea mai veche construcție. Aceasta, se presupune, că a fost ridicată pe ruinele davei cetatii dacice Ramidava;
           - Cetatea de Mijloc datează din secolul al XV-lea, mărită la începutul secolului al XVII-lea. Aici au fost ridicate Capela și Turnul Cercetașilor;
             - Cetatea de Jos, construcție ridicată în secolul al XVIII-lea.
   - Fiecare incintă se identifică printr-o centură de zid aparte, corespunzătoare unei epoci diferite, marcate de evoluţia armamentului, a tehnicilor de asediu sau de nivelul dezvoltării aşezării şi scaunului de care depindea finanţarea lucrărilor. De asemenea, zidurile celor trei incinte au aspectul unei spirale ascendente (cochilii de melc), care porneşte din incinta de jos, trece prin incinta de mijloc (cea mai mare ca suprafaţă) şi se termină cu incinta superioară (impunătoare şi cea mai veche). 

 Intrarea de Nord, prin Turnul Porții - Imagine din afara cetății 
 

   - CETATEA DE JOS este apărată de  ziduri înalte de 4-5 m, prevăzute cu bastioane şi terminate cu creneluri. Aici găsim Turnul slăninii, Turnul slujitorilor, Magazia militară, Fântâna Cetății, Turnul pentagonal, Locuința paznicului cetății, Magazia cu pulbere.

Fântâna Cetății (adâncă de 41m) - Turnul Porții - Magazia Militară - Turnul Slăninii

Imagini din afara și din interiorul Turnului Slăninii 
(inițial Turnul Nou, dar care, fiind folosit pentru conservarea cărnii şi slăninilor comunităţii, şi-a schimbat numele)

Turnul Slujitorilor  

Imagine din Cetatea de Jos - Turnul Pentagonal și poarta de intrarea în Cetatea de Mijloc

   - Odată intrați în CETATEA DE MIJLOC, găsim: Turnul Ungrei (cu dezvoltările sale mai mult arheologice), Turnul Cercetașilor, Capela Cetății, Turnul Gros, Turnul Pulverăriei (lângă intrarea în Cetatea de Sus), Turnul Pentagonal (a cărui „familie” constructivă, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, se regăseşte în arhitectura militară a întregii Transilvanii, influenţată de meşterii italieni ai Renaşterii tardive) şi Turnul Scribilor (probabil destinat conservării arhivelor).

 Poarta de intrare în Cetatea de Mijloc

                                                        Intrarea  în Cetatea de Mijloc

                                 Turnul Cercetașilor și Capela Cetății                           Turnul Slujitorilor văzut prin                                                                                                                     ruinele   Turnului Ungrei

   - Cetatea de Mijloc se continuă în partea vestică, înconjurând Cetatea de Sus, de-a lungul zidurilor ce unesc cele două turnuri: Turnul Scribilor și Turnul Pentagonal. 

                                        Turnul Pentagonal                                            Turnul Scribilor

Poarta de intrare în Cetatea de Sus 


   - CETATEA DE SUS este cea mai veche parte a construcției. Sistemul de apărare al întregii cetății are la bază zidurile acestei incinte, perfect îmbinate cu rocile naturale. Intrarea în Cetatea de Sus se face printr-un culoar foarte îngust, prin poarta de sub Turnul Pulberăriei, Turnul Gros. Se pot observa, în interiorul incintei, încăperi ce au servit drept locuințe pentru populația refugiată în cetate, pe timpul asediilor. Cele mai cunoscute încăperi din Cetatea de Sus sunt Camera Judelui și Camera Preotului

Imagine din interiorul Cetății de Sus, intrarea pe sub Turnul Pulberăriei 

Guri de tragere

Încăperi pentru refugiul populației, Camera Judelui și Camera Preotului


Orașul Rupea văzut din Cetatea de Sus

                 Scurt ISTORIC 
   - Cetatea a fost construita cu începere din anul 1324. După 1324, reprezentanţii regelui Carol I Robert de Anjou ocupă Cetatea Rupea pe care o stăpânesc timp de aproape un secol (până în 1420, când a fost redată locuitorilor din Rupea). În anii 1432 şi 1437, aşezarea a fost jefuită şi pustiită de turci, ea rămânând totuși în stăpânirea deplină a scaunului Rupea.
   - În 1688, Cetatea a fost ocupată şi refăcută de austrieci, aceștia instalându-și aici o garnizoană. În timpul epidemiei de ciumă din 1716, Cetatea a fost folosită ca refugiu pentru cei ce nu erau afectaţi de boală, iar în 1788 ca adăpost împotriva năvălirii turcilor.

Orașul Rupea și împrejurimile sudice, văzute din Cetatea de Sus 

   - Acela a fost ultimul eveniment în care cetatea a fost solicitată pentru apărare. Viaţa s-a reluat la baza cetăţii, în jurul amplasamentului bisericii parohiale evanghelice (fostă catolică). Însă, un fond special de întreţinere a cetăţii a fost creat de către primărie în anul 1838. Fondurile şi donaţiile au existat de-a lungul întregului secol al XIX-lea, cu destinaţie precisă pentru întreţinerea locului, denumit deja „monument”. Mai mult, în cetate a fost menţinut, cu domiciliu şi familie, un paznic permanent

Orașul Rupea și împrejurimile estice, văzute din Turnul Slăninii - Cetatea de Jos

   - Cea mai radicală schimbare a cetăţii s-a produs în urma programului de restaurare din anii 2010-2012, când cetatea şi-a recuperat şi renovat mare parte din zestrea originală, aflată mult timp în uitare.

Niciun comentariu: