Translate

- sursă fotografii: ANCA FLOREA - Dincolo de aproape

Catedrala Mitropolitană “Sfânta Treime”- Sibiu


LOCALIZARE: Sibiu, Str. Mitropoliei nr.33-35, jud. Sibiu, România
ANUL CONSTRUCŢIEI: 1902-1906
CTITOR: Mitropolitul Andrei Şaguna, Metropolitul Ioan Meţianu
CUM AJUNG: Orașul Sibiu se află la cca  71 km de Alba Iulia,  72 km de Făgăraș,  94 km de Sighișoara,  117 km de Târgu Mureș,  118 km de Deva,  135 km de Brașov,  261 km de București.
     Acces rutier: - pe DN7 Arad - Deva - Sebeș - Sibiu - Catedrala “Sfânta Treime”;
                           - pe DN7 București - Pitești - Râmnicu VâlceaSibiu - Catedrala “Sfânta Treime”;
                           - pe DN1  Brașov - Făgăraș - Avrig Sibiu - Catedrala “Sfânta Treime”;
                           - pe DN1 Oradea -Cluj-Napoca -Turda -Alba Iulia - Sebeș -Sibiu -Catedrala“Sfânta Treime”;
                           - pe DN14 Sighișoara - Mediaș - Sibiu - Catedrala “Sfânta Treime”.
    Acces feroviar: Oraşul Sibiu are 4 gări, fiind cel mai important nod de cale ferată din Transilvania.      


CAZARE : Cazarea în Sibiu este extrem de diversificată pentru a face faţă tuturor dorinţelor şi buzunarelor. Pensiuni, vile si hoteluri, sunt pregătite pentru a face faţă unui flux mare de turişti.
REPREZENTATIV: Catedrala Mitropolitană “Sfânta Treime” servește drept catedrală a Arhiepiscopiei Sibiului şi a Mitropoliei Ardealului. Ca și construcție, prezintă caracteristicile unei bazilici bizantine, fiind o copie la scară redusă a Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol.
ÎN APROPIERE: Catedrala Mitropolitană “Sf. Treime” din Sibiu se află la o distanță de: 500 m de Catedrala “SFÂNTA TREIME”-Sibiu74 km de Mănăstirea TURNU, 77 km de Mănăstirea COZIA,  80 km de SALA UNIRII - Alba Iulia, 81 km de Schitul OSTROV.

DESCRIERE:
   - Monumentală şi impunătoare, sobră şi majestuasă, Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu domină de peste un secol întreg oraşul de pe malurile Cibinului.


   - Ideea construirii unei catedrale în Sibiu aparţine celui ce a fost în Ardeal „începător întru toate”, marele mitropolit Andrei Şaguna. Până la ridicarea catedralei, în municipiul Sibiu existau doar 2 biserici ortodoxe!
   - Din păcate, vremurile nu au fost prielnice pentru ca Şaguna să poată vedea ridicată „maica tuturor bisericilor din Mitropolie”, aşa cum el caracteriza catedrala. Abia Ioan Meţianu (1899-1916), cel de-al treilea mitropolit, va avea nemărginita bucurie şi mângâiere de a vedea ridicată şi terminată biserica catedrală.  

Imagine din lateral

   - S-a organizat un concurs de proiecte de construcție a catedralei, la care au participat 31 de proiecte. A fost ales planul întocmit de arhitecții Josef Kamner și Vergilius Nagy, profesori la Politehnica din Budapesta. Planul catedralei se inspira din Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol, dar a suferit modificări prin adăugarea celor două turnuri masive de la intrare.


   - Catedrala a fost ridicată pe locul fostei bisericuţe greceşti (1797-1799), de la care s-au păstrat 4 icoane împărăteşti, pictate pe lemn şi ferecate în argint şi împodobite cu pietre preţioase, care se păstrează astăzi în altarul catedralei.    - În cea ce priveşte pictura catedralei, aceasta a fost împodopită în decursul vremii de trei pictori. Primul, Octavian Smilgelschi a pictat cupola, adică Iisus Hristos inconjurat de îngeri şi cei patru Evanghelişti din pandantivi. Tot el a pictat și icoanele de pe iconostas, ele fiind executate în stil bizantin, cu trăsături specifice renaşterii româ­neşti. 

   - Abia în timpul păstoririi mitropolitului Nicolae Colan (1957-1967), s-a început împodobirea întregii catedrale cu haina picturală. Atunci a fost angajat pictorul bănăţean Anastasie Demian care a pictat numai altarul şi absidele laterale acestuia, renunţând din motiv de boală.

                 
   - Imediat a fost angajat pictorul Iosif Keber din Tg. Jiu care a definitivat pictura catedralei. 
            

   - Arcada de deasupra intrării principale e împodobită cu cinci mozaicuri lucrate la München după desenele lui Ludovic Kandler.    - Mobilierul catedralei a fost lucrat la Bucureşti şi la Sibiu. Toate piesele sculptate sunt apreciate pentru execuţia lor, dar şi datorită faptului că s-au introdus şi motive populare româneşti. Iconostasul, tronul arhieresc, strănile pentru cântăreţi, amvonul şi tetrapodul din mijlocul bisericii au fost lucrate din lemn de tei, celelalte fiind lucrate în lemn de stejar.   - Totul în frumoasa catedrala din Sibiu se ordonează în jurul unei axe centrale, încoronată de maiestatea cupolei, exprimând şi luminând interiorul locaşului şi a picturii, venind dintr-o adâncime tainică şi dintr-o înălţime nelimitată. Icoana Pantocratorului, înconjurată de cetele îngereşti şi luminată în mod unic de rândul cu cele 36 de ferestre, arată simbolic că tot spaţiul văzut al catedralei e „un cosmos dominat de cer”, iar întreaga arhitectură arată că lăcaşul de cult este „cerul pe pământ”.   - Sub cupolă, prins în lanţuri masive, se găseşte un candelabrul mare, aurit, cu 76 de becuri, executat de firma Zeiser-Habinger din Viena.


   - Anii 2006-2007 au adus Catedralei Mitropolitane o serie de restaurări şi înfrumuseţări. Astfel, s-a curăţat întreaga pictură şi s-au montat la toate ferestrele vitralii cu diferite reprezentări.


   - Expresia arhitecturala este determinata de finisajele exterioare - cărămida aparentă presată (Klinker) (pozată în asize orizontale, cu două culori alternate, cinci rânduri de cărămidă galbenă alternând cu trei rânduri de cărămidă roşie) și acoperișurile cu tablă de cupru. Crucile de 1,5 m, de pe cele două turnuri,  au fost lucrate la Sibiu şi aurite în foc la Viena.


   - Catedrala Mitropolitană “Sfânta Treime”din Sibiu este una dintre cele mai impresionante catedrale din România.

Niciun comentariu: