Translate

- sursă fotografii: ANCA FLOREA - Dincolo de aproape

Mănăstirea Pasărea


MĂNĂSTIRE DE MAICI
ADRESA:  Brăneşti, jud. Ilfov, România
TELEFON: +4021/352.42.11 ;    +4021.793.14.31 ;    +40744.837.658
ANUL ÎNFIINŢĂRII: 1813
CTITOR: Sf. Calinic de la Cernica dar și Arhimandritul Timotei (fost Stareț al Mănăstirii Cernica în timpul domniei lui Caragea Voda)
HRAM: ,,Sfânta Treime” - prăznuit duminică de Pogorârea Sfântului Duh – Biserica Mare;
              ,,Adormirea Maicii Domnului” (15 august) - Biserica din cimitir
MOAȘTE: Mănăstirea deține o racla cu părți din Sfintele Moaște ale Sfântului Pantelimon, Sfântului Mucenic Mina și Sfântului Mercurie.
CUM AJUNG:  Mănăstirea Pasărea este situată la o distanţă de: 7 km de București, 77 km de Ploiești, 92 km de Buzău.
       Acces rutier: - pe DN3 Bucureşti - Brăneşti, DJ100 Brănești - Pasărea - Mănăstirea Pasărea;
                             - pe DN3 Bucureşti - pădurea Pustnicu - Cozieni, DJ100 Cozieni - Mănăstirea Pasărea.  
      Acces feroviar: - Cu trenul se ajunge în gara Brănești (3 km pană la mănăstire) sau halta Cozieni (cca. 300 m pană la mănăstire).


CAZARE: Întrucât, deocamdată, mânăstirea nu dispune de spaţii adecvate de cazare şi masă, primirea se face doar ocazional şi pe scurtă durată.
REPREZENTATIV: Mănăstirea Pasărea este un monument istoric și de artă aflat pe malul Lacului Pustnicu și la marginea pădurii cu același nume, parte din ceea ce erau odinioară Codrii Vlăsiei.
                  Spre deosebire de alte așezări monahale, mănăstirea Pasărea nu este înconjurată de ziduri de apărare, care, de obicei, sunt închise cu porți de lemn. Acest fapt dă locului un farmec deosebit, ai impresia că te afli într-un sătuc peste care se așterne pacea și liniștea binefăcătoare. 
                O legendă susține că mănăstirea are acest nume după o pasăre care a călăuzit pașii ctitorului. O altă poveste, transmisă prin viu grai, afirmă că în timpul slujbei de sfințire a noului locaș, în 1813, o pasăre s-a așezat pe Sfânta Evanghelie și nu și-a luat zborul decât după ce sfințirea s-a săvârșit, în timp ce o alta, mult mai “rațională“ precizează că numele mănăstirii provine de la numărul impresionant de păsări care viețuiau pe marginea lacului Pustnicu, în mijlocul unei păduri falnice, parte din foștii Codri ai Vlăsiei.
ÎN APROPIERE: Mănăstirea Pasărea se află la o distanță de:  33 km de Mănăstirea SITARU (Balamuci),       51 km de  Mănăstirea COMANA 100  km de  Curtea Domnească TÂRGOVIȘTE.
     
DESCRIERE:
   - În plan spiritual, Mănăstirea Pasărea, mareață și zveltă ca o mireasă a cerului, este sora geamănă a Cernicăi, nu doar pentru ca au același sfânt ctitor ci și după tipicul Sfântului Sava după care se conduc mănăstirile. Cele două mănăstiri, Cernica și Pasărea, se află aproape una de cealaltă, fiind despărțite de o pădure de circa 5-6 km.

   - Prima atestare a Sfintei Mânăstiri Pasărea datează din anul 1813, din timpul domniei lui Caragea Vodă, când stareţul Mănăstirii Cernica, arhimandritul Timotei (fondatorul mănăstirii, după cum se menționează în pisania din biserica cea mare), construieşte o biserică din lemn, cu hramul ,,Sfântul Nicolae”.
   - După năruirea bisericii din lemn la cutremurul din anul 1813, în doar cinci ani, se înalţă biserica din cimitir, cu hramul Adormirii Maicii Domnului (1834), cu cărămidă din cărămidăria veche, prin voia Părintelui arhimandrit Calinic, stareţul Mănăstirii Cernica, urmând ca în 1846 să se înceapă construcția bisericii mari.
   - La intrare ne întâmpină turnul - clopotniță, ridicat pe trei nivele, cu o înălțime de 25 metri.


   - Biserica mare (Sfânta Treime) a fost construită din temelie între anii 1846-1847. Aceasta a fost ridicată în formă de cruce, pe un plan triconic și are trei turle zvelte, ce dau sfântului lăcaș un aspect impunător: una mare, așezată pe naos și alte două mai mici, pe pronaos, fără ferestre. 


   - Zidurile sunt din cărămidă, groase de 1,88 metri.
  - Lungimea bisericii este de 39,5 metri, iar lățimea, în dreptul celor două abside laterale, este de 15 metri. Absidele sunt vizibile în exterior.


   - În interior biserica nu a suferit nicio modificare sau renovare de la zidirea ei.
   - Decorația murală în stilul neobizantin este în frescă și în tempera și se presupune că a fost lucrată de zugravi ai școlii de pictură din Cernica, cu ajutorul unor călugări zugravi de la Muntele Athos. 
   - În această biserică se oficiază slujba de zi și de noapte, în zile de lucru și în zile de sărbători.


   - În partea de răsărit, trecând pe lângă biserica mare, se ajunge în cimitir unde sălășluiește, cu un aer ocrotitor, biserica mică, ridicată în 1834. Este construită din cărămidă, cu lungimea de 14 metri și lățimea de 4 metri și reproduce planul treflat. Pridvorul bisericii este lung de 2,30 metri și lat de 4,30 metri. Are o singură turlă pe naos, construită din cărămidă. 


   - Pridvorul bisericii, despărțit prin zid de pronaos, este închis cu geam, iar naosul se separă de pronaos printr-un rând de icoane. Tâmpla are icoane pictate pe lemn.

   - Pictura se păstrează în original. Aceasta este făcută în tempera, în stil neobizantin și aparține pictorului Nicolae Polcovnicul, după cum rezultă din semnătura acestuia în colțul de jos al scenei coborârii de pe cruce a Mântuitorului, de pe peretele dinspre miazănoapte al altarului. 


  - Catapeteasma este din lemn, ornată cu sculptură aplicată. Icoanele împărătești din catapeteasmă și icoana hramului Adormirea Maicii Domnului se remarcă în mod deosebit prin tehnică, compoziție, culoare și manieră.
 - Dedesubtul bisericii se află gropnița (osuar) unde se depun și se păstrează osemintele călugărițelor decedate. Osuarul de la Mănăstirea Pasărea este deschis în fiecare an, în noaptea de Înviere.


   - Căsuțele maicilor sunt rânduite în jurul bisericii principale, lăsând largi spații de verdeață, altele se înșiră în afara incintei, așezate ca un început de uliță de sat. La început, locuințele maicilor au fost puține la număr dar, pe măsură ce obștea a crescut și casele s-au înmulțit. 


  - Mânăstirea deține o racla cu părți din Sfintele Moaște ale Sfântului Pantelimon, Sfântului Mucenic Mina și Sfântului Mercurie, aceasta fiind considerată cea mai de preț comoară a lăcașului mănăstiresc.
   - Printre alte clădiri ale obștii, mai putem enumera: stăreția, vechiul arhondaric (în prezent muzeu), atelierele și bolnița (căminul de bătrâni). 

   - În prezent, Sfânta Mănăstire Pasărea se înfățișează vizitatorului drept un pământ binecuvântat de Dumnezeu, o oază de armonie duhovnicească, străjuită la tot pasul de flori minunate îngrijite cu dragoste de maicile și surorile tinere.

Niciun comentariu: